Tại sao Quyền chọn là làn sóng thứ 3 của tiền điện tử?

Quyền chọn là một nhu cầu chung của tài chính thế giới Trong thị trường tài chính truyền thống, thị trường phái sinh tuy ra đời sau nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ gấp nhiều lần so với thị trường giao ngay. Trong đó nổi bật nhất là Hợp đồng quyền chọn và […]