Hey Option DEX, why AMM?

The What AMM stands for “automated market maker”, a concept initiated during the development of Defi (“Decentralised Finance”) and subsequently widely deployed in DEX (“Defi Exchange”). AMM is essentially the single entity servicing an incoming order or a request for quote (RFQ) to buy or sell an asset. The price returned by the AMM upon […]

Tại sao Web 3 trở thành xu thế hiện nay?

Giao dịch với Web 3, DeFi Cùng xem xét tình huống sau: Để có thể giao dịch trên các thị trường, người chơi cần phải khai báo và đăng ký thông tin với các sàn Cefi thông thường.  Khi đăng nhập vào các sàn giao dịch tập trung đó, người chơi cần khai báo đầy […]

Tại sao Quyền chọn là làn sóng thứ 3 của tiền điện tử?

Quyền chọn là một nhu cầu chung của tài chính thế giới Trong thị trường tài chính truyền thống, thị trường phái sinh tuy ra đời sau nhưng có tốc độ phát triển mạnh mẽ gấp nhiều lần so với thị trường giao ngay. Trong đó nổi bật nhất là Hợp đồng quyền chọn và […]