Hướng dẫn giao dịch và sử dụng công thức Black-scholes

Hướng dẫn giao dịch Xem video hướng dẫn với 4 bước: https://www.youtube.com/watch?v=TmgRtAq_7_4 Bước 1: Kết nối ví Defi với sàn giao dịch Chọn connect wallet và làm theo hướng dẫn Bước 2: Chọn ngày đáo hạn, và khoảng giá Chọn ngày đáo hạn và kiểm tra các khoảng giá mà bạn quan tâm ở Order […]