Phân biệt Spot, Futures và Options

Phân biệt spot, futures và options

Trong bài viết này, DBOE Academy sẽ đi sâu phân biệt và giải thích chi tiết về Spot, Futures và Options.  Spot market  Spot market hay thị trường giao ngay là thị trường đầu tiên và cũng là cơ bản nhất với khái niệm giao dịch đơn giản là đổi tiền nhận hàng, đổi hàng […]